Opti-Health


Praktijk voor Orthomoleculaire therapie volgens kPNI

 
 
 
Home
 
Orthomoleculaire geneeskunde
 
Neurofeedback
 
ADHD
 
Afvallen
 
Sjögren
 
Stress
 
Glycobiologie
 
Consult
 
Contact
 
 
 
 
 
  Het eerste consult kost 85 euro inclusief BTW.
Een vervolgconsult kost 65 euro inclusief BTW.
Consulten zijn exclusief supplementen.
Consulten en eventuele middelen dienen contant afgerekend te worden.
Let op er is geen pin-automaat aanwezig!!!

Indien U verhinderd bent, wordt u verzocht minimaal 24 uur van tevoren af te bellen, aangezien ik anders een volledig consult in rekening zal brengen.


Bij langdurige afwezigheid kunt u terecht bij mijn collega:
Mevr. Philomena Steinfort
Herenstraat 42
2681 BH Monster
Tel. 0174760446


Opti-Health is aangesloten bij MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde),
lidnr. 598 TL (therapeut licentie)


Een consult wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars.
Klik op MBOG voor mogelijk vergoedingen.

Opti-Health is aangesloten bij KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijze).

Download Voorwaaarden MBOG

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.Verder wordt vastgelegd uw naam, adres, woonplaats,telefoonummer, geboortedatum en emailadres.
Uw gegevens worden verplicht 15 jaar bewaard.U heeft altijd recht op inzage van uw dossier.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
      financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal
  ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

  PRIVACY OP DE ZORGNOTA

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
  Uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, verzekeringsnr van de zorgverzekeraar,factuurdatum en behandeldatum.
  Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld '24000 Orthomoleculair consult.'

  Opti-Health gebruikt alleen functionele cookies om de website goed te laten functioneren.